Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest Klaudia Wielocha, prowadząca sklep internetowy: Starclot Wielocha Klaudia z siedzibą w Muszynie, ul. Grunwaldzka 62, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7343557007, REGON: 369700361.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Podawane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które mogą mieć wpływ m.in. zmiany w przepisach prawa, rozwój naszego sklepu internetowego. Nasz sklep będzie informował o ewentualnych zmianach w sposób widoczny. 
7. Dane są przechowywane do czasu odwołania zgody, przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy/ zamówienia.
 
§2. Dane osobowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klaudia Wielocha, ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna.
2. Przetwarzane dane osobowe:
Imię,
Nazwisko,
Adres zamieszkania,
Adres e- mail
Numer kontaktowy
 
Pamiętaj! Swoje dane osobowe zawsze podajesz dobrowolnie oraz masz pełne prawo do: 
nieograniczonego wglądu do Swoich danych osobowych,
modyfikacji Swoich danych,
żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Swoich danych
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 
Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się z administratorem danych osobowych pod adres: sklep@starclot.pl 
Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
4. Usługodawca jest także administratorem danych, osób zapisanych na newsletter.
5. Komentarz- decydując się na pozostawienie opinii na stronie sklepu, treść może zostać opublikowana w sklepie wraz z częścią Twoich danych takich jak: imię, nick, miejscowość.
6. Dane osobowe przetwarzane są :
a). Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 b). Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 
c). W zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży( podstawa prawna: art.    6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
d). W zakresie rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
e). W celu przyznania rabatu wynikającego z udzielonej zgody na newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
f). W celu prawnie uzasadnionego interesu: w celach analitycznych i statystycznych, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
g). W celu przesłania newsletter – poinformowanie klienta o nowościach, promocjach. (podstawą prawną jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie tekstu checkboxa ( którą w każdej chwili można wycofać)  przy zapisaniu się do newslettera)
Dodając adres e-mail do newslettera, oświadczasz, że jesteś jego właścicielem. 
7. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą drogi elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@starclot.pl lub listownie na adres: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszna.
8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Na zlecenie Administratora, Facebook może wykorzystywać pliki cookie ( między innymi narzędzie Piksel Facebook), sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.
 
Powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom:
a). firmy kurierskie lub Poczta Polska (przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
b). biuro rachunkowe
c). Bank- w przypadku konieczności dokonania płatności/ zwrotu na konto klienta.   d). Operatorzy systemów płatności  - dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności.
e). Podmiot wynajmujący Administratorowi Danych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych (hostingodawca)
f).  Podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje komunikacja (skrzynka pocztowa, newsletter).
g). hurtownia
h). Administrator sieci – zewnętrzna firma informatyczna, która odpowiada za bieżącą konserwację (administrowanie) systemami operacyjnymi